نمایش 1–50 از 100 نتیجه

مشاهده فیلترها
بستن

ست بالرین

 • سنگ :  آمیتیست تراش سایز6 (بنفش)
 • گردنبند : 9/500/000 ریال
 • دستبند : 7/100/000 ريال
 • انگشتر : 6/400/000 ریال
 • گوشواره : 9/600/000 ریال
 
 • سنگ :  دلربای سرمه ای تراشدار سایز6 (سرمه ای)
 • گردنبند : 9/200/000 ریال
 • دستبند :7/000/000 ریال
 • انگشتر :6/400/000 ریال
 • گوشواره : 9/600/000 ریال
 
 • سنگ :  دلربای قهوه ای تراش سایز6 (قهوه ای)
 • گردنبند : 8/300/000 ریال
 • دستبند :6/400/000 ریال
 • انگشتر :6/400/000 ریال
 • گوشواره : 9/600/000 ریال
 
 • سنگ :  انیکس تراشدار سایز6 (مشکی)
 • گردنبند : 9/500/000 ریال
 • دستبند :7/000/000 ریال
 • انگشتر :6/400/000 ریال
 • گوشواره : 9/600/000 ریال
بستن

ست چشم نظر اسلیمی

 • سنگ : دلربای سرمه ای تراش سایز 6
 • گردنبند : 10/800/000 ریال
 • دستبند : 7/600/000 ریال
 • انگشتر : 7/700/000 ریال
 • گوشواره : 11/400/000 ریال
 
 • سنگ : اونیکس تراش سایز 6
 • گردنبند : 11/100/000 ریال
 • دستبند : 7/600/000 ریال
 • انگشتر : 7/700/000 ریال
 • گوشواره : 11/400/000 ریال
 
 • سنگ : فیروزه سایز 6
 • گردنبند : 10/600/000 ریال
 • دستبند : 7/200/000 ریال
 • انگشتر : 7/700/000 ریال
 • گوشواره : 11/400/000 ریال
 
 • سنگ : کاراملی سایز 6
 • گردنبند : 11/600/000 ریال
 • دستبند : 7/200/000 ریال
 • انگشتر : 7/700/000 ریال
 • گوشواره : 11/400/000 ریال
 
بستن

ست گل و پروانه

 • سنگ : صدف کاراملی سایز 10 و دلربای سرمه ای سایز 10
 • قیمت گردنبند :‌ 14/100/000 ریال
 • قیمت دستبند : 8/400/000 ریال
 • قیمت انگشتر :‌ 6/800/000 ریال
 • قیمت گوشواره :‌9/800/000 ریال
بستن

ست گل افشان

 • سنگ : صدف سایز 10 و دلربای سرمه ای سایز 10 و تراش ساز 6
 • گردنبند : 11/400/000 ریال
 • دستبند : 7/700/000 ریال
 • انگشتر : 7/000/000 ریال
 • گوشواره : 9/900/000 ریال
بستن

ست تک سیما

 • سنگ : اونیکس براق سایز 8 - سواروسکی طلایی
 • گردنبند : 9/600/000 ریال
 • دستبند : 7/500/000 ریال
 • انگشتر : 6/300/000 ریال
 • گوشواره : 8/400/000 ریال
بستن

نیم ست دختر مهتاب

 • سنگ : دلربا سرمه ای تراش سایز 6
 • قیمت گردنبند : 8/700/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/100/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/200/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست بته جقه

 • سنگ :دلربای قهوه ای سایز 8 (قهوه ای)
 • گردنبند : 9/800/000 ریال
 • دستبند : 7/300/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
 
 • سنگ : فیروزه سایز 8 (آبی)
 • گردنبند : 11/000/000 ریال
 • دستبند : 7/900/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
 
 • سنگ : اونیکس براق سایز 8 (مشکی)
 • گردنبند : 9/700/000 ریال
 • دستبند : 7/400/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
 
 • سنگ : عقیق قرمز سایز 8 (قرمز)
 • گردنبند : 10/100/000 ریال
 • دستبند : 7/600/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
 
 • سنگ : عقیق سبز تراش سایز8 (سبز)
 • گردنبند : 10/000/000 ریال
 • دستبند : 7/600/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
بستن

ست شانس

 • سنگ : عقیق سبز تراش سایز 8 
 • قیمت گردنبند : 11/600/000 ريال
 • قیمت دستبند : 8/400/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/200/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/800/000 ریال
 
 • سنگ و زنجیر : عقیق سبز تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 8/400/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/600/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/200/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/800/000 ریال
بستن

ست پروانه

 • سنگ :  فیروزه سایز 8 و تراش سایز 4 (آبی)
 • گردنبند : 9/600/000 ریال
 • دستبند : 6/800/000 ریال
 • انگشتر : 6/400/000 ریال
 • گوشواره : 8/900/000 ریال
 
 • سنگ :  چشم ببر قهوه ای تراش سایز 8 و 4 (قهوه ای)
 • گردنبند : 9/800/000 ریال
 • دستبند : 6/800/000 ریال
 • انگشتر : 6/400/000 ریال
 • گوشواره : 8/900/000 ریال
 
 • سنگ :  جاسپر قرمز تراشدار سایز 8 و 4 (قرمز)
 • گردنبند : 10/400/000 ریال
 • دستبند : 7/100/000 ریال
 • انگشتر : 6/400/000 ریال
 • گوشواره : 8/900/000 ریال
 
 • سنگ :  انیکس براق سایز 8 - انیکس تراش سایز 4 (مشکی)
 • گردنبند : 9/300/000 ریال
 • دستبند : 6/400/000 ریال
 • انگشتر : 6/400/000 ریال
 • گوشواره : 8/900/000 ریال
 
 • سنگ :  صدف براق سایز 8 و تراش سایز 4 (سفید)
 • گردنبند : 9/600/000 ریال
 • دستبند : 6/800/000 ریال
 • انگشتر : 6/400/000 ریال
 • گوشواره : 8/900/000 ریال
بستن

ست ماه تولد فروردین

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست ماه تولد اردیبهشت

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/000/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ست ماه تولد خرداد

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست ماه تولد تیر

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ست ماه تولد مرداد

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/000/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست ماه تولد شهریور

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/000/000 ريال
 • دستبند : 7/000/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست ماه تولد مهر

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/500/000 ريال
 • انگشتر : 7/200/000 ريال
 • گوشواره : 10/800/000 ريال
بستن

ست ماه تولد آبان

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/000/000 ريال
 • دستبند : 7/000/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست ماه تولد آذر

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ست ماه تولد دی

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/200/000 ريال
 • گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ست ماه تولد بهمن

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/000/000 ريال
 • دستبند : 7/000/000 ريال
 • انگشتر : 6/800/000 ريال
 • گوشواره : 9/800/000 ريال
بستن

ست ماه تولد اسفند

 • سنگ : صدف براق رگه دار سایز 8
 • گردنبند : 10/100/000 ريال
 • دستبند : 7/200/000 ريال
 • انگشتر : 7/000/000 ريال
 • گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ماه تولد فروردین – سنگ

 • سنگ : آمیتیست تراش دار سایز 8
 • قیمت گردنبند : 13/700/000 ريال
 • قیمت دستبند : 8/300/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/000/000 ريال
بستن

ماه تولد اردیبهشت – سنگ

 • سنگ : فیروزه ای سایز 8
 • قیمت گردنبند : 11/000/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/600/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ماه تولد خرداد – سنگ

 • سنگ : چشم ببر سرمه ای سایز 8
 • قیمت گردنبند : 13/400/000 ريال
 • قیمت دستبند : 8/200/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ماه تولد تیر – سنگ

 • سنگ : رودونیت سایز 8
 • قیمت گردنبند : 12/000/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/700/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ماه تولد مرداد – سنگ

 • سنگ : ماداگاسکار تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 9/900/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/000/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ماه تولد شهریور – سنگ

 • سنگ : چشم ببر قهوه ای تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 11/300/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/500/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ماه تولد مهر – سنگ

 • سنگ : جاسپر قرمز ( موکاییت ) تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 12/800/000 ريال
 • قیمت دستبند : 8/400/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/200/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/800/000 ريال
بستن

ماه تولد آبان – سنگ

 • سنگ : چشم ببر سبز سایز 8
 • قیمت گردنبند : 14/700/000 ريال
 • قیمت دستبند : 8/400/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ماه تولد آذر – سنگ

 • سنگ : سودالیت تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 12/800/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/700/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 9/900/000 ريال
بستن

ماه تولد دی – سنگ

 • سنگ : آمیتیست بدون تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 12/900/000 ريال
 • قیمت دستبند : 8/200/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/200/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ماه تولد بهمن – سنگ

 •  سنگ : عقیق خزه ای تراش سایز 8
 • گردنبند : 10/000/000 ريال
 • دستبند : 7/000/000 ريال
 • انگشتر : 6/800/000 ريال
 • گوشواره : 9/800/000 ريال
بستن

ماه تولد اسفند – سنگ

 • سنگ : فیروزه سایز 8
 • قیمت گردنبند : 11/100/000 ريال
 • قیمت دستبند : 7/600/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ست آرامشم تویی

 • سنگ : انیکس تراش سایز 6
 • گردنبند : 7/700/000 ريال
 • دستبند : 7/100/000 ريال
 • انگشتر : 7/200/000 ريال
 • گوشواره : 11/100/000 ريال
بستن

نیم ست نگین

 • سنگ : انیکس تراش سایز 6
 • قیمت گردنبند : 12/600/000 ريال
 • قیمت انگشتر : 7/000/000 ريال
 • قیمت گوشواره : 10/400/000 ريال
 
بستن

نیم ست دلربا

 • سنگ : آکوامارین مات سایز 6
 • قیمت :
 • گردنبند : 8/600/000 ريال
 • دستبند :8/200/000 ريال
 • انگشتر :7/000/000 ريال
بستن

نیم ست شمسه

 • رنگ : آبی
 • سنگ : مروارید سایز 8
 • قیمت گردنبند : 10/600/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
 • رنگ : سبز
 • سنگ : مروارید سایز 8
 • قیمت گردنبند : 10/600/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
 • سنگ : انیکس براق سایز 8
 • قیمت گردنبند : 8/400/000 ريال
 • گوشواره : 9/800/000 ريال
بستن

نیم ست مثلث

 • سنگ : عقیق اناری تراش سایز 6 (قرمز)
 • قیمت گردنبند : 8/600/000 ريال
 • انگشتر : 6/800/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
 
 • سنگ : انیکس تراش سایز 6 (مشکی)
 • قیمت گردنبند : 8/700/000 ريال
 • انگشتر : 6/800/000 ريال
 • گوشواره : 9/900/000 ريال
 
 • سنگ : آکوآمارین مات سایز 6 (آبی)
 • قیمت گردنبند : 9/300/000 ريال
 • انگشتر : 6/800/000 ريال
 • گوشواره : 10/000/000 ريال
بستن

ست تی تی

 • سنگ : عقیق صورتی مات سایز 8
 • گردنبند : 10/800/000 ریال
 • دستبند : 7/500/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
بستن

ست شاخه انار

 • قیمت :
 • گردنبند : 7/700/000 ریال
 • دستبند : 7/600/000 ریال
 • انگشتر : 6/800/000 ریال
 • گوشواره : 10/000/000 ریال
بستن

ست ساعت

 • قیمت
 • گردنبند: 8/200/000 ريال
 • دستبند: 7/700/000 ريال
 • انگشتر: 6/800/000 ريال
 • گوشواره: 10/000/000 ريال
بستن

ست i love you

 • سنگ : جید قرمز تراش سایز 4
 • گردنبند : 8/600/000 ریال
 • دستبند :7/500/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
بستن

ست مرغ مینیاتوری

 • سنگ : آمیتیست بدون تراش سایز 8
 • گردنبند : 13/700/000 ریال
 • دستبند : 8/600/000 ریال
 • انگشتر : 7/200/000 ریال
 • گوشواره : 10/400/000 ریال
بستن

ست عشق

 • سنگ : جاسپر قرمز دریایی سایز 8 (قرمز)
 • گردنبند : 12/000/000 ریال
 • دستبند : 8/000/000 ریال
 • انگشتر : 7/000/000 ریال
 • گوشواره : 9/900/000 ریال
 
 • سنگ :چشم ببر قهوه ای تراش سایز 8 (قهوه ای)
 • گردنبند : 11/000/000 ریال
 • دستبند : 7/700/000 ریال
 • انگشتر : 7/000/000 ریال
 • گوشواره : 9/900/000 ریال
 
 • سنگ : فیروزه سایز 8 (آبی)
 • گردنبند : 10/700/000 ریال
 • دستبند : 7/600/000 ریال
 • انگشتر : 7/000/000 ریال
 • گوشواره : 9/900/000 ریال
 
 • سنگ : اونیکس براق سایز 8 (مشکی)
 • گردنبند : 9/400/000 ریال
 • دستبند : 7/100/000 ریال
 • انگشتر : 7/000/000 ریال
 • گوشواره : 9/900/000 ریال
 
 • سنگ : صدف براق سایز 8 (سفید)
 • گردنبند : 9/700/000 ریال
 • دستبند : 7/200/000 ریال
 • انگشتر : 7/000/000 ریال
 • گوشواره : 9/900/000 ریال
بستن

ست گندم

 • سنگ : چشم ببر قهوه ای تراش سایز 8
 • قیمت گردنبند : 12/500/000 ریال
 • قیمت دستبند : 8/500/000 ریال
 • قیمت انگشتر : 7/200/000 ریال
 • قیمت گوشواره : 10/800/000 ریال
بستن

ست سنجاقک

 • سنگ : جید سرمه ای مات سایز 8
 • گردنبند : 10/700/000 ریال
 • دستبند : 7/400/000 ریال
 • انگشتر : 6/800/000 ریال
 • گوشواره : 9/600/000 ریال
بستن

ست شکوفه

 • سنگ : وایلد هورس تراشدار سایز 8 (طوسی)
 • گردنبند : 15/000/000 ریال
 • دستبند : 9/100/000 ریال
 • انگشتر : 7/500/000 ریال
 • گوشواره : 11/600/000 ریال
 
 • سنگ : صدف مات رگه دار سایز 8 (سفید)
 • گردنبند : 16/100/000 ریال
 • دستبند : 9/800/000 ریال
 • انگشتر : 7/500/000 ریال
 • گوشواره : 11/600/000 ریال
 
 • سنگ : چشم ببر قهوه ای تراش سایز 8 (قهوه ای)
 • گردنبند : 13/400/000 ریال
 • دستبند : 8/900/000 ریال
 • انگشتر : 7/500/000 ریال
 • گوشواره : 11/600/000 ریال
بستن

ست مهر مادری

 • سنگ : اونیکس تراش سایز 6
 • گردنبند : 9/300/000 ریال
 • دستبند : 7/500/000 ریال
 • انگشتر : 7/500/000 ریال
 • گوشواره : 10/800/000 ریال
بستن

نیم ست بچگانه فلامینگو

 • سنگ : کوارتز صورتی مات سایز 6
 • گردنبند : 8/600/000 ریال
 • دستبند : 6/300/000 ریال
 • گوشواره : 8/600/000 ریال
بستن

ست قفل و کلید

 • قیمت گردنبند : 9/400/000 ریال
 • قیمت دستبند : 7/500/000 ریال
 • قیمت انگشتر : 6/800/000 ریال
 • قیمت گوشواره : 9/600/000 ریال