نمایش دادن همه 27 نتیجه

مشاهده فیلترها
بستن

تندیس عقاب

ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس دختر و مرغابی

ریال ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس دختر و پرنده

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس قو

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس رویای شبانه

ریال ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس اسب رخش

ریال ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس عدالت

ریال ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال ترنج

ریال ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال درختچه

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس وان یکاد – در دو سایز

  • سایز : 22x15
  • قیمت : 22/500/000 ريال
  • سایز : 40x45
  • قیمت : 95/000/000 ريال
 
بستن

تندیس سفال بسم الله

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس ققنوس

ریال ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس گل ختایی

ریال ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال لک لک

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس پر پرواز

ریال ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس کشتی

ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس بته جقه

ریال ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس اسب

ریال ۶۷,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس شوق مادرانه

ریال ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس قایق – در دو سایز

  • سایز : 15x19
  • قیمت : 34/500/000 ريال
  • سایز : 30x31
  • قیمت : 67/500/000 ريال
بستن

تندیس الله

ریال ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس رقص سماء

ریال ۶۷,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس ویولن

ریال ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس تک سرباز

ریال ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس روز معلم

ریال ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سه تار

ریال ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال خدا

ریال ۱۶,۵۰۰,۰۰۰