نمایش دادن همه 27 نتیجه

مشاهده فیلترها
بستن

تندیس عقاب

ریال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس دختر و مرغابی

ریال ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس دختر و پرنده

ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس قو

ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس رویای شبانه

ریال ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس اسب رخش

ریال ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس عدالت

ریال ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال ترنج

ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال درختچه

ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس وان یکاد – در دو سایز

  • سایز : 22x15
  • قیمت : 27/000/000 ريال
  • سایز : 40x45
  • قیمت : 114/000/000 ريال
 
بستن

تندیس سفال بسم الله

ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس ققنوس

ریال ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس گل ختایی

ریال ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال لک لک

ریال ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس پر پرواز

ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس کشتی

ریال ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس بته جقه

ریال ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس اسب

ریال ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس شوق مادرانه

ریال ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس قایق – در دو سایز

  • سایز : 15x19
  • قیمت : 41/000/000 ريال
  • سایز : 30x31
  • قیمت : 81/000/000 ريال
بستن

تندیس الله

ریال ۹۱,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس رقص سماء

ریال ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس ویولن

ریال ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس تک سرباز

ریال ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس روز معلم

ریال ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سه تار

ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
بستن

تندیس سفال خدا

ریال ۱۹,۵۰۰,۰۰۰